Forskrift om fredning av fugleliv, Myrbærholmen gnr. 23, bnr. 20, Austevoll kommune, Hordaland, Øya Veststeinen gnr. 10, bnr. 1, Bremanger kommune, Øya Klovningen gnr. 95, bnr. 2, Vågsøy kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1953-08-28-2
PublisertI 1953 s 940, II 1953 s 642
Ikrafttredelse28.09.1953
Sist endret
Endrer
Gjelder forMyrbærholmen gnr. 23, bnr. 20, Austevoll kommune, Hordaland, Øya Vetsteinen gnr. 10, bnr. 1, Bremanger kommune, Sogn og Fjordane,
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fugleliv, Austvoll m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 28. august 1953. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

På følgende områder skal alt fugleliv være fredet slik at forstyrrelse av fugler, egg og reder er forbudt i henhold til § 1 i lov om naturfredning av 25. juli 1910:

1.Myrbærholmen, gnr. 23, bnr. 20, Austvoll herred, Hordaland.
2.Øya Veststeinen, gnr. 10, bnr. 1, Bremanger herred, Sogn og Fjordane.
3.Øya Klovningen, gnr. 95, bnr. 2, Davik herred, Sogn og Fjordane.

Eieren av Myrbærholmen og eierne av Klovningen skal uten hinder av fredningsbestemmelsene ha beiterett og rett til landgang i sitt fredede område.

Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.