Forskrift om fredningsbestemmelse, Hornindal kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1957-02-08-1
PublisertI 1957 s 197, II 1957 s 47
Ikrafttredelse08.03.1957
Sist endret
Endrer
Gjelder forHornindal kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredningsbestemmelse, Hornindal

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 8. februar 1957. 

I.I henhold til lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, 1. ledd, fredes fuglelivet på en holme, gnr. 1, bnr. 4 i Hornindal herred, Sogn og Fjordane fylke, tilhørende Margrete Frislid.
II.Fredingen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.