Forskrift om fredning av eiketrær, Borgestad gnr. 74, bnr. 1, Gjerpen herred, Telemark.

DatoFOR-1958-10-06-4325
Publisert
Ikrafttredelse06.10.1958
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerpen, Telemark
HjemmelLOV-1954-12-01-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eiketrær, Telemark

Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet 6. oktober 1958 med hjemmel i lov 1. desember 1954 om naturvern § 1. 

1.Tre store eiketrær på Borgestad, gnr. 74, bnr. 1 i Gjerpen herred i Telemark fylke, tilhørende skipsreder G. Kr. Borgestad, fredes i medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1 første ledd.
2.Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.