Forskrift om fredning av eikebestand, Eikheim gnr. 10, bnr. 57, 65 og 66, Ekebo gnr. 10, bnr. 51, Nesodden kommune, Akershus.

DatoFOR-1959-09-04-3
PublisertI 1959 s 1016, II 1959 s 415
Ikrafttredelse04.10.1959
Sist endret
Endrer
Gjelder forEikheim, gnr. 10, bnr. 57, 65 og 66, Ekebo, gnr. 10, bnr. 51, Nesodden kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eikebestand, Nesodden

Fastsatt ved kgl.res. av 4. september 1959. 

I henhold til lov om naturvern av 1. desember 1954, nr. 2, § 1, skal eikebestanden på eiendommene Eikheim, gnr. 10, bnr. 57, 65 og 66, og eindommen Ekebo, gnr. 10, bnr.51 i Nesodden kommune være fredet og bli behandlet slik som skogforvalteren i Akershus, eller den han bemyndiger, finner mest tjenlig for å bevare eikebestanden som parskog.