Forskrift om fredning av fugleliv, deler av Eidsvoll, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-1961-06-30-11
PublisertI 1961 s 664, II 1961 s 395
Ikrafttredelse05.09.1961
Sist endret
Endrer
Gjelder forDeler av Eidsvoll, Eidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av fugleliv, Eidsvoll

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 30. juni 1961.

I.

I henhold til lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, 1. ledd, skal fuglelivet i vannføringen i Jøndalsåsen fra og med øvre Hoelsjøen til og med utløpet av Vorma samt Motjernet, Ørkytetjernet og Fiskeløisa med 10 meters strandlinje omfattende følgende eiendommer samt Eidsvoll Allmenning i Eidsvoll herred, Akershus fylke, være fredet mot ødeleggelse eller skade av ethvert slags:

Gnr. 4, bnr. 1 Jøndal vestre, tilhørende Ole O. Brataker.

Gnr. 4, bnr. 3 Jøndal vestre, tilhørende Ludvig Sander.

Gnr. 4, bnr. 4 Jøndal Verk, solgt ved tvangsauksjon.

Gnr. 4, bnr. 5 Jøndal Verk, solgt ved tvangsauksjon.

Gnr. 6, bnr. 1 Jøndal østre, tilhørende Frithjof Jøndal.

Gnr. 7, bnr. 1 enger, tilhørende Henrik J. Enger.

Gnr. 7, bnr. 3 Jøndal Verk, solgt v/tvangsauksjon.

Gnr. 7, bnr. 4 Enger østre, tilhørende Einar Enger.

Gnr. 8, bnr. 1 Vaaler, tilhørende Gunstein Wiker.

Gnr. 8, bnr. 2 Våler, tilhørende Ole A. Waaler.

Gnr. 8, bnr. 5 Jøndal Verk, solgt v/tvangsauksjon.

Gnr. 8, bnr. 13 Jøndal Verk, solgt v/tvangsauksjon.

Gnr. 9, bnr. 1 Katterud, tilhørende Gerd og Olav Snesrud.

Gnr. 10, bnr. 1 Styren nedre, tilhørende Trygve Holdhus.

Gnr. 10, bnr. 2 Styren nedre, tilhørende Trygve Holdhus.

Gnr. 10, bnr. 5 Styren mellem, tilhørende Nils Pedersen.

Gnr. 10, bnr. 16 Skogstad, tilhørende Birger Larsen Skogstad.

Gnr. 11, bnr. 1 Styren øvre, tilhørende Olaug Fischer.

Gnr. 11, bnr. 21 Berg, tilhørende Einar Berg.

Gnr. 12, bnr. 1 Grue søndre, tilhørende Birger Jøndal.

Gnr. 13, bnr. 1 Grue nordre, tilhørende Edvin Grue.

Gnr. 13, bnr. 2 Grue nordre, tilhørende Marie Grue.

Gnr. 13, bnr. 10 Størås skog, tilhørende Claus Jørgen Høibraaten.

Gnr. 13, bnr. 11 Størås skog, tilhørende Claus Jørgen Høibraaten.

Gnr. 14, bnr. 1 Elstad vestre, tilhørende Borghild Weng.

Gnr. 14, bnr. 3 Elstad vestre, tilhørende Georg Børstad.

Gnr. 14, bnr. 12 Iversbråten, tilhørende Halvor H. Iversbråten.

Gnr. 14, bnr.15 Elstadengen, tilhørende Håkon Taugbøl.

Gnr. 14, bnr. 20 Iversbråten nedre, tilhørende Halvor H Iversbråten.

Gnr. 15, bnr. 1 Elstad østre, tilhørende else Kristoffersen.

Gnr. 15, bnr. 3 Elstad østre, tilhørende Arnt Elstad.

Gnr. 15, bnr. 5 Elstad østre, tilhørende Sverre Elstad.

Gnr. 15, bnr. 8 Elstad østre, tilhørende Arne Elstad.

Gnr. 15, bnr. 23 Elstad østre, tilhørende Arnt Elstad.

Gnr. 16, bnr. 2 Sundet, tilhørende Håkon Sandholt.

Gnr. 16, bnr. 22 Dysland, tilhørende Osvald, Frank og Kåre Finsbråten.

Gnr. 18, bnr. 5 Tønsåker nedre med Tønsåker øde, tilhørende Gerda Waaler.

Gnr. 18, bnr. 7 Tønsåker nedre, tilhørende Ole Andersen.

Gnr. 18, bnr. 8 Tønsåker nedre, tilhørende Arve Løntjern.

Gnr. 18, bnr. 36 Heimvik, tilhørende Hans Gundersen.

Gnr. 18, bnr. 41 Vestasol, tilhørende Knut Berger.

Gnr. 18, bnr. 43 Gunnanbo, tilhørende Rolf Kristoffersen.

Gnr. 18, bnr. 53 Åklangen, tilhørende Jernbanens Idrettslag.

Gnr. 18, bnr. 66 Fløya, tilhørende Eidsvoll kommune.

Gnr, 19, bnr. 1 Tønsåker øvre, tilhørende Sverre Tønsåker.

Gnr. 19, bnr. 2 Tønsåker øvre, tilhørende Hogne Aas.

Gnr. 19, bnr. 5 Fosstjernet, tilhørende Ruth Kjensmo.

Gnr. 19, bnr. 24 Kjensmo skog, tilhørende Ingeborg Olsen.

Gnr. 21, bnr. 1 Sandholt, tilhørende Harald Sandholt.

Gnr. 21, bnr. 2 Holseter, tilhørende Kristian Sandholtbråten.

Gnr. 21, bnr. 3 Sandholt, tilhørede Hans O. Sandholt.

Gnr. 21, bnr. 4 Sandholt, tilhørende Halfdan Brandt.

Gnr. 21, bnr. 5 Sandholt, tilhørende Ivar og Torstein Sandholt.

Gnr. 21, bnr. 6 Sandholt, tilhørende Ivar og Torstein Sandholt.

Gnr. 22, bnr. 1 Røkholt, tilhørende Ole Martinsen Røkholt.

Gnr. 22, bnr. 2 Røkholt, tilhørende Jens E. Røkholt.

Gnr. 22, bnr. 6 Røkholt, tilhørende Gunnar Isager.

Gnr. 22, bnr. 7 Røkholt, tilhørende Gunnar Isager.

Gnr. 22, bnr. 10 Røkholt, tilhørende Sigurd Sander.

Gnr. 29, bnr. 2 Fossheim, tilhørende Eidsvoll kommune.

Gnr. 29, bnr. 3 Fossheim, tilhørende Eidsvoll kommune.

Gnr. 32, bnr. 1 Tjærebråten, tilhørende Martin Blikstad.

Gnr. 32, bnr. 2 Tjærebråten skog, tilhørende Eidsvoll Allenning.

Gnr. 32, bnr. 4 Sjøli, tilhørende Helge Tjærbråten.

Gnr. 32, bnr. 5 Vossevangen, tilhørende Jakob Voss.

Gnr. 34, bnr. 2 Sjøberg, tilhørende Ole Sjøberg.

Gnr. 34, bnr. 7 Flåtestad, tilhørende Peder Sjøberg.

Gnr. 34, bnr. 9 Trollstua, tilhørende Andreas Hauge.

Gnr. 34, bnr. 12 Strandli, tilhørende John Sjøberg.

Gnr. 34, bnr. 13 Trolldalen, tilhørende Ole Sjøberg.

Gnr. 34, bnr. 14 Rabben, tilhørende Hagny Sjøberg.

Gnr. 34, bnr. 15 Sjøstrand, tilhørende Erik Myhrer.

Gnr. 35, bnr. 7 Sjøli, tilhørende Øivind Askheim.

Gnr. 35, bnr. 9 Oddernes, tilhørende Borghild Røher.

Gnr. 35, bnr. 19 Kveldsro, tilhørende Ingeborg Olsen.

Gnr. 35, bnr. 32 Fossero, tilhørende Ida Rübel.

Gnr. 39, bnr. 1 Knofsløkken, tilhørende Gunnar Pleym.

Gnr. 40, bnr. 1 Gladbak, tilhørende Hans Henrik Brandt.

Gnr. 41, bnr. 1 Lesja, tilhørende Reidar Lesja.

Gnr. 146, bnr. 3 Bjørke, tilhørende Inger Hervik.

Gnr. 168, bnr. 3 Hemli, tilhørende Jens Hemli.

Gnr. 168, bnr. 4 Hemli, tilhørende Jens Hemli.

Gnr. 68, bnr. 6 Hemli, tilhørende Oddvar Hemli.

Gnr. 169, bnr. 5 Hol øvre, tilhørende Kristian Pedersen Hoel.

Gnr. 171, bnr. 1 Sander nedre, tilhørende Jens Røkholt.

De nærmeste grenser for det fredede område går fram av et kart som oppbevares i Kirke- og undervisningsdepartementet.

II.

Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.