Forskrift om fredning av park og hage på Holden gård, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1962-08-03-8
PublisertI 1962 s 597, II 1962 s 315
Ikrafttredelse03.09.1962
Sist endretFOR-2016-05-19-517
Endrer
Gjelder forHolden gård, Nome kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av park og hage, Nome

Fastsatt ved kgl.res. 3. august 1962. Endret ved forskrift 19 mai 2016 nr. 517. 

I.I medhold av lov 1. desember 1954 nr. 2 om naturvern § 1 1. ledd fredes parken og hagen på Holden gård, gnr. 12 bnr. 434, i Nome kommune, Telemark fylke. Grensene for det fredete område framgår av kart datert Miljødirektoratet mai 2016.
II.Fredningen blir å kunngjøre i Norsk lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved oppslag på stedet.