Forskrift om fredning av dyre- og planteliv på eiendommen Norodden II, Åven i Råde kommune, Østfold.

DatoFOR-1967-06-08-8
PublisertI 1967 s 1164, II 1967 s 419
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forEiendommen Norodden II, Åven i Råde kommune, Østfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av dyreliv m.v., Råde

Fastsatt ved kgl.res. 8. juni 1967. 

Fredning i medhold av kgl.res. av 13. mai 1938 av dyre- og planteliv på eiendommen Nordoddden II (Kureholmene), gnr. 21, bnr. 32 Åven i Råde, Østfold oppheves.