Forskrift om fredning av en sommereik, Dyrendal, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1968-06-06-4335
Publisert
Ikrafttredelse06.06.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjerpen, Telemark
HjemmelLOV-1954-12-01-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av en sommereik, Skien

Fastsatt av Det kongelige kommunal- og arbeidsdepartementet 6. juni 1968 med hjemmel i lov 1. desember 1954 om naturvern § 1. 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1 annet ledd, fredes en sommereik (Quercus robur) på eiendommen Dyrendal, gnr. 31, bnr. 23 i Skien kommune, tilhørende Brynhild Sundt, Kviltorp, Molde.
2.Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved skilt på stedet.