Forskrift om fredning av Holmen «Låven», Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1970-04-17-3
PublisertI 1970 s 626, II 1970 s 296
Ikrafttredelse20.06.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolmen «Låven», Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av holme, Brunlanes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 17. april 1970.

I.

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1, første ledd fredes holmen «Låven», gnr. 83, bnr. 36 i Brunlanes kommune, Vestfold fylke i samsvar med et vedlagt utkast.

II.

Fredningen blir å kunngjøre i Norsk Lysningsblad, i lokalpressen og ved oppslag på stedet.