Forskrift om fredning av lindetrær og et bøketre, Lindhøy, Tjøme kommune, Vestfold.

DatoFOR-1970-06-25-1
PublisertI 1970 s 1134, II 1970 s 646
Ikrafttredelse25.07.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forLindhøy, Tjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av lindetrær m.v.

Ved Kommunal- og arbeidsdepartementets vedtak av 25. juni 1970 er bestemt: 

1.I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954, § 1, annet ledd fredes en gruppe lindetrær på Lindhøy, gnr. 52,bnr. 19 i Tjøme, eier Tjøme kommune, samt et stort bøketre på Lindhøy, gnr. 52, bnr. 11 i Tjøme, eier Hans Richard Wilhelmsen.
2.Vedtaket blir å kunngjøre i Norsk Lovtidend, Norsk Lysningsblad, i den lokale dagspresse og ved skilt på stedet.