Forskrift om fredning av en sommereik, Rygge kommune, Østfold.

DatoFOR-1970-06-30-4182
Publisert
Ikrafttredelse30.06.1970
Sist endret
Endrer
Gjelder forRygge kommune, Østfold
HjemmelLOV-1954-12-01
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av en sommereik, Rygge

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 30. juni 1970 med hjemmel i lov av 1. desember 1954 om naturvern § 1 annet ledd. 

I medhold av lov om naturvern av 1. desember 1954 § 1 annet ledd, fredes en stor sommereik i tunet på Feste, gnr. 91, bnr. 2 i Rygge.