Forskrift om fredning av fuglelivet, Aukraholmen, Flatholmen, Forholmen, Aukra kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1971-02-12-4
PublisertI 1971 204, II 1971 s 144
Ikrafttredelse12.03.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukraholmene, Flatholmen, Forholmen, Aukra kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§14 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av fuglelivet, Aukra

Fastsatt ved kgl.res. 12. februar 1971. 

1.I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970, nr. 63, § 14, fredes fuglelivet på Aukraholmene, Flatholmen og Forholmen under gnr. 1, bnr. 1 i Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke.

Fredningen omfatter alle fuglearter, deres reir og egg.

2.Den myndighet som etter lovens §§ 21-23 er tillagt Kongen overføres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.