Forskrift om vannforurensning, Iddefjorden innefor Svinesund, Indre Oslofjord innenfor øst-vest linje fra Ellalykt, Østfold.

DatoFOR-1971-04-14-2
PublisertI 1971 s 542, II 1971 s 394
Ikrafttredelse14.04.1971
Sist endret
Endrer
Gjelder forIddefjorden innenfor Svinesund, Indre Oslofjord innenfor øst-vest linje fra Ellalykt, Østfold
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort
KorttittelForsk. om vannforurensning, Iddefjorden m.v.

I medhold av lov om vern mot vannforurensing av 26. juni 1970 § 3, 4. ledd, og bemyndigelse gitt ved kgl.res. 29. januar 1971 skal nevnte lov gjelde fullt ut for følgende områder fra 1. april 1971: 

1.Iddefjorden innenfor Svinesundbroen.
2.Indre Oslofjord innenfor en linje rett øst-vest fra Elle lykt.