Forskrift om naturfredning, Skudesundskjærene, Brunlanes kommune, Vestfold.

DatoFOR-1973-04-13-3
PublisertI 1973 s 458, II 1973 s 213
Ikrafttredelse13.04.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkudesundskjærene, Brunlanes kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11og§12 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om naturfredning, Brunlanes

Fastsatt ved kgl.res. 13. april 1973 i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 12, jfr. § 11, første ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 

Skudenesskjærene, gnr. 84, bnr. 24 i Brunlanes fredes som naturminne i samsvar med disse forskrifter:

1.Følgende virksomhet er ikke tillatt:
a)Bryting eller fjerning av mineralmateriale.
b)Graving eller sprengning i grunnen.
c)Oppføring av bygninger, ledningsmaster o.l.
d)Leirslåing.
2.Fredningen skal ikke være til hinder for at bestyreren av Mineralogisk- Geologisk museum ved universtitet i Oslo kan ta ut mineraler til vitenskapelig bruk utelukkende for museet.

Disse forskrifter trer i kraft straks.