Forskrift om fredning av Storfurua, Steigen kommune, Nordland.

DatoFOR-1973-04-30-4180
Publisert
Ikrafttredelse30.04.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteigen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Storfurua, Steigen

Fastsatt av Miljøverndepartementet 30. april 1973 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11 jf. kgl.res. 8. desember 1972. 

Departementet har i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, jf. kgl.res. av 8. desember 1972 fredet «Storfurua» på gnr. 35, bnr. 2 i Steigen kommune. Fredningen trer i kraft straks.

Fredningen vil bli tinglyst på eiendommen.

Tilsynet med treet tillegges Nordland fylkesskogkontor.