Forskrift om fredning av eiketre, Fyresdal kommune, Telemark.

DatoFOR-1973-10-02-1
PublisertI 1973 s 1162, II 1973 s 593
Ikrafttredelse02.10.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forFyresdal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eiketre, Fyresdal

Miljøverndep. har i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 11, jfr. kgl.res. av 8. desember 1972, fredet et eiketre, «Drangstveiteika», på eiendommen Drangstveit, gnr. 25, bnr. 9 i Fyresdal kommune, Telemark. Fredningen trer ikraft straks. 

Fredningen vil bli tinglyst på eiendommen.

Tilsynet med treet tillegges Telemark fylkesskogkontor.