Forskrift om fredning av furutre, Eggen, Hattfjelldal kommune, Nordland.

DatoFOR-1973-12-07-1
PublisertI 1973 s 1406, II 1973 s 770
Ikrafttredelse07.12.1973
Sist endret
Endrer
Gjelder forEggen, Hattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av furutre, Hattfjelldal

Miljøverndepartementet har i medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 11, jfr. kgl.res. av 8. desember 1972, freda eit furutre på eigedomen Eggen, gnr. 27, bnr. 1, i Hattfjelldal kommune, Nordland fylke. Fredninga tek til å gjelde straks. 

Fredninga vil verte tinglyst på eigedomen.

Tilsynet med treet vert tillagt Nordland fylkesskogkontor.