Forskrift om fredning av einer, Sandvik, Austevoll kommune, Hordaland.

DatoFOR-1974-01-24-3
PublisertII 1974 s 25
Ikrafttredelse24.01.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandvik, Austevoll kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11og§12 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av einer, Austvoll

Miljøverndepartementet har i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 § 11, jfr. kgl.res. av 8. desember 1972, fredet en einer på eiendommen Sandvik, gnr. 47, bnr. 3 i Austevoll kommune Hordaland. 

Fredningen trer i kraft straks

Fredningen vil bli tinglyst på eiendommen.

Tilsynet med eineren tillegges Hordaland fylkesskogkontor.