Forskrift om fredning av eit almetre, Sandven, Kvam kommune, Hordaland.

DatoFOR-1974-08-09-10
PublisertII 1974 s 197
Ikrafttredelse09.08.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandven, Kvam kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11og§12 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eit almetre, Kvam

Miljøverndepartementet har i medhald av lov om naturvern dagsett 19. juni 1970 § 11, jfr. kgl.res. dagsett 8. desember 1972, freda eit almetre, tuntreet på eigedomen Sandveen, gnr. 11, bnr. 13 i Kvam kommune, Hordaland fylke. 

Fredinga tek til å gjelde straks.

Vedtaket om freding av almetreet vert tinglyst på eigedomen. Tilsynet med treet vert lagt til Hordaland fylkesskogkontor