Forskrift om fredning av Femundsmarka nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark.

DatoFOR-1974-11-22-4
PublisertII 1974 s 277
Ikrafttredelse22.11.1974
Sist endret
Endrer
Gjelder forFemundsmarka nasjonalpark, Engerdal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§3, jfr. § 4 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om nasjonalpark, Engerdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 22. november 1974 i medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 3, jfr. §§ 4 og 22. Fremmet av Miljøverndepartementet.

I

Fredningsbestemmelsene for Femundsmarka nasjonalpark endres slik at pkt. 3. 2 b gis følgende ordlyd:

Bruk av motordrevet kjøretøy på vinterføre for oppsittere på Femundshytten, Jonasvollen, Haugen, Svukuriset og Sylen til nødvendig kjøring av varer, materiell og personer i forbindelse med utleie av hytter og setrer. Tillatelse til bruk av maskindrevet kjøretøy på vinterføre kan også gis til oppsitterne på Sylen og Svukuriset for intern ferdsel mellom disse eiendommer.

Tillatelse kan gis til alle som bor fast på vedkommende eiendom og er knyttet til driften av denne.

Tillatelse skal være begrenset til bestemte ruter etter godkjenning av skogforvalteren.

II

Endringen trer i kraft straks.