Forskrift om fredning av eiketre, Eika gnr. 38, bnr. 29, Asker kommune, Akershus.

DatoFOR-1975-05-23-13
PublisertII 1975 s 180
Ikrafttredelse03.07.1975
Sist endret
Endrer
Gjelder forEika, Asker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 12 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av eiketre, Asker

Miljøverndepartementet har fattet følgende vedtak: 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11 jfr. § 12 og kgl.res. av 8. desember 1972, er et eiketre på eiendommen «Eika» gnr. 38, bnr. 29 i Asker kommune, Akershus fylke, fredet som naturminne. Tilsynet med natruminnet tillegges Oslo og Akershus fylkesskogkontor i samråd med Asker kommune ved kommunegartneren. Tilsynsmyndigheten skal besørge den beskjæring og det vedlikehold som er nødvendig for å bevare treet på best mulig måte. I forbindelse med eventuell beskjæring av treet er det tillatt å fjerne den nederste hovedgreinen som vender mot sør.

Fredningsvedtaket vil bli tinglyst som heftelse på eiendommen.