Forskrift om fredning av sammenvokste graner, gnr. 232, bnr. 1, Eidsvoll kommune, Akershus.

DatoFOR-1978-04-18-2
PublisertII 1978 s 177
Ikrafttredelse18.04.1978
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll kommune, Akershus
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, jfr. § 21, LOV-1970-06-19-63-§22og§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. om fredning av graner, Eidsvoll

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 11, jfr. §§ 21, 22 og 23 og jfr. kgl.res. av 8. desember 1972, har Miljøverndepartementet 18. april 1978 gjort vedtak om at to sammenvokste graner på eiendommen Årnes i Feiring, gnr. 232, bnr. 1 i Eidsvoll kommune, Akershus fylke, skal være fredet som naturminne. 

Dette vedtak trer i kraft straks.