Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Stor-Elvdal kommune, Hedmark

DatoFOR-1980-02-04-4961
PublisertII 1980 143
Ikrafttredelse04.02.1980
Sist endretFOR-1988-10-18
Endrer
Gjelder forStor-Elvdal kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Stor-Elvdal

Fastsatt av Stor-Elvdal kommunestyre 4. februar 1980 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5. Endret ved forskrift 18 oktober 1988. 

Til lovens § 4, tredje ledd:

1.Det er forbud mot ferdsel med motorfartøy med større motor enn 5 hk. på Atnasjøen. 

Til lovens § 5a:

2.Landing og start med småfly er tillatt på Atnasjøen.