Forskrift om fredning av stor eik på Solum, Skien kommune, Telemark.

DatoFOR-1980-12-12-4199
Publisert
Ikrafttredelse12.12.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§11, LOV-1970-06-19-63-§12, LOV-1970-06-19-63-§21, LOV-1970-06-19-63-§22, LOV-1970-06-19-63-§23 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av stor eik på Solum

Fastsatt av Miljøverndepartementet 12. desember 1980 med hjemmel i lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 11, § 12, § 21, § 22, § 23. 

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 11, jfr, § 12 og § 21, § 22 og § 23, har departementet den 9. desember 1980 gjort vedtak om at et stort eiketre, Veholt-eika, på eiendommen Veholt i Solum, gnr. 29 bnr. 4 i Skien kommune, Telemark fylke, skal være fredet som naturminne. Treet er fredet mot all skade og ødeleggelse som skyldes menneskelig aktivitet. Unntatt er nødvendig skjøtsel.

Treet skal skjøttes med tanke på å bevare det livskraftig lengst mulig. Syke og døde grener kan fjernes og andre nødvendige tiltak for å vedlikeholde treet kan foretas. Dette vedtak trer i kraft straks.

Tilsyn med treet tillegges Telemark fylkesskogkontor.