Forskrift om restriksjoner om spredning av husdyrgjødsel i områder med avrenning til sjøområder, Rogaland.

DatoFOR-1980-12-15-3
PublisertII 1980 s 914
Ikrafttredelse01.10.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forRogaland
HjemmelLOV-1981-03-13-6
Kunngjort
KorttittelForsk. om spredn. av husdyrgjødsel, Rogaland

Vedtak av fylkesmannen i Rogaland 15. desember 1980. 

Med hjemmel i forskrifter om lagring og spredning av husdyrgjødsel fastsatt av Miljøverndepartementet 25. januar 1980 i medhold av lov av 26. juni 1970 nr. 75, § 6, gjøres forskriftenes regler for spredning av husdyrgjødsel også gjeldende for nedbørfeltene til følgende sjøområder i Rogaland fylke:

Hafrsfjord

Viksefjorden

Førlandsfjorden innenfor Urdholmen

Skjoldafjorden innenfor sluse ved Skjoldastraumen.

Forbudet mot spredning i områder med avrenning til de ovenfornevnte sjøområder gjelder spredning som finner sted etter 1. oktober 1981.