Forskrift om adgang til hjortejakt i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1982-04-19-734
PublisertII 1982 s 222
Ikrafttredelse19.04.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forSteinkjer kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskr. om adgang til hjortejakt, Steinkjer

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 § 16 har Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 19. april 1982 fastsatt:

I

Etter gjeldende forskrifter om jakt etter storvilt m.v. av 11. april 1980 åpnes det adgang til hjortejakt i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke.

II

Denne bestemmelse trer i kraft straks.