Forskrift om løyve til elgjakt i Tustna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1982-06-02-995
PublisertII 1982 s 411
Ikrafttredelse02.06.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forTustna kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om løyve til elgjakt, Tustna

Kapitteloversikt:

Med heimel i lov om viltet av 29. mai 1981, § 16, har Direktoratet for vilt og ferskvassfisk 2. juni 1982 fastsett:

I

Etter gjeldande føresegner om jakt etter storvilt m.v. av 11. april 1980 vert det gjeve løyve til elgjakt i Tustna kommune, Møre og Romsdal fylke.

II

Denne avgjersla trer i kraft straks.