Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Grue kommune, Hedmark.

DatoFOR-1982-07-05-1530
PublisertII 1982 689
Ikrafttredelse05.07.1982
Sist endretFOR-2010-10-25-1902
Endrer
Gjelder forGrue kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Grue

Fastsatt av Grue kommunestyre 5. juli 1982 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 og § 5. Endret ved forskrifter 8 mai 1989 nr. 571, 5 nov 2007 nr. 1246, 25 okt 2010 nr. 1902. 

Til lovens § 4, tredje ledd:

1.Bruk av motorfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Skasen, Røgden, Rotbergsjøen og Frysjøen. På Vesle-Skasen er største tillatte hastighet 4 knop. På Rotbergsjøen og Frysjøen er kun elektrisk motor tillatt.
0Endret ved forskrifter 5 nov 2007 nr. 1246, 25 okt 2010 nr. 1902.
 

Til lovens § 5 b:

3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Hukusjøen, Glomma, Røgden og Skasen (unntatt Vesle-Skasen).
0Endret ved forskrifter 5 nov 2007 nr. 1246, 25 okt 2010 nr. 1902.