Forskrift for ferdsel, eggsanking og fiske for Lille Kamøya naturreservat, Sørøysund kommune, Finnmark.

DatoFOR-1983-01-28-103
PublisertII 1983 s 51
Ikrafttredelse28.01.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forLille Kamøya naturreservat, Sørøysund kommune, Finnmark.
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, RFOR-1983-01-28-102 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskrift for ferdsel, fiske m.v., Sørøysund

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av punkt IV, 6 i fredningsbestemmelsene for Lille Kamøya naturreservat, jfr. kgl.res. av 28. januar 1983.

I. Ferdsel

Det er ingen spesielle restriksjoner på ferdsel til fots eller med båt.

II. Eggsanking

Eggsanking er forbudt.

III. Fiske

Fiske med garn og kilenot er forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 31. august.

IV.

Disse regler trer i kraft straks og gjelder inntil videre.