Forskrift for ferdsel, eggsanking og fiske for Reinøykalven naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark

DatoFOR-1983-01-28-107
PublisertII 1983 s 57
Ikrafttredelse28.01.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forReinøykalven naturreservat, Måsøy kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1970-06-19-63-§8, RFOR-1982-01-28-106 jf LOV-2009-06-19-100-§77
Kunngjort
KorttittelForskr. for ferdsel, eggsanking m.v., Måsøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av punkt IV, 6 i fredningsbestemmelsene for Reinøykalven naturreservat, jfr. kgl.res. av 28. januar 1983.

I. Ferdsel

Ferdsel på land er forbudt i tiden fra og med 1. mai til og md 20. juli.

Det er ingen spesielle restriksjoner på ferdsel med båt.

II. Eggsanking

Eggsanking er forbudt.

III. Fiske

Fiske med garn og kilenot er forbudt i tiden fra og med 1. april til og med 31. august.

IV.

Disse regler trer i kraft straks og gjelder inntil videre.