Forskrift om endring av den indre grensen for strandområdene, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1983-02-22-523
PublisertII 1983 s 173
Ikrafttredelse22.03.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelL10.12.1971 nr. 103 § 2 jf § 6a
Kunngjort
KorttittelForskr. om grensen for strandområde, Nærøy

Med hjemmel i lov av 10. desember 1971 nr. 103 om planlegging i strandområder og fjellområder § 2 nr. 2, annet ledd, jfr. § 6 a, annet ledd og Nord-Trøndelags fylkestings delegasjonsvedtak i fylkestingssak nr. 1 av 16. juni 1982, har hovedutvalget for ressurs-, miljø- og plansaker i møte 22. februar 1983 gjort vedtak om at i Nærøy kommune skal den indre grensen for strandområdene etter lovens § 2 nr. 2 falle sammen med grensen for 100-metersbeltet etter lovens § 3 nr. 1.