Forskrift om adgang til hjortejakt, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-05-18-1121
PublisertII 1984 s 305
Ikrafttredelse18.05.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskr. om adgang til hjortejakt, Høylandet

Kapitteloversikt:

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk har 18. mai 1984, med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981, § 16, fastsatt:

I

Det er åpnet adgang til hjortejakt i Høylandet kommune, Nord-Trøndelag fylke.

II

Denne bestemmelse trer i kraft straks.