Forskrift om minsteareal for hjortejakt, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1984-06-01-1189
PublisertII 1984 s 318
Ikrafttredelse01.06.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, RFOR-1983-04-02-592
Kunngjort
KorttittelForskrift om hjortejakt, Høylandet

Fylkesmannen har 1. juni 1984, i henhold til lov om viltet av 29. mai 1981 § 16, kgl.res. av 2. april 1983 nr. 592, og delegeringsskriv av 11. april 1983 fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, fastsatt minstearealet pr. tildelt dyr av hjort i Høylandet kommune til 3.000 dekar.

Dette minsteareal gjelder inntil videre.