Forskrift om minsteareal for felling av rådyr på Gossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1984-08-01-1589
PublisertII 1984 s 418
Ikrafttredelse01.08.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forGossen, Aukra kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om felling av rådyr, Aukra

Kapitteloversikt:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 1. august 1984 i medhald av § 16 i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, jfr. delegering av mynde frå Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk 11. april 1983, gjeve følgjande forskrift:

I

Minstearealet for felling av rådyr på Gossen i Aukra kommune, Møre og Romsdal, vert fastsett til 1.000 dekar.

II

Denne forskrifta trer i kraft straks.