Forskrift om endring i forskrift om regulering av ferdselen i Ølbergholmen friområde, Tjølling kommune, Vestfold.

DatoFOR-1984-09-20-1700
PublisertII 1978 s 408
Ikrafttredelse21.09.1978
Sist endret
EndrerFOR-1978-07-31-3742
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelEndr. ferdsel i Ølbergholmen friområde

I medhold av § 15 i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 har fylkesmannen i Vestfold stadfestet Tjølling kommunestyres vedtak av 7. juni 1978 om regulering av ferdselen på Ølbergholmen friområde, gnr. 117 bnr. 34, i Tjølling. 

Nåværende § 7 i adferdsreglene for Ølbergholmen friområde oppheves. 

Ny § 7 i adferdsreglene for Ølbergholmen friområde skal lyde:

§ 7.Båter skal fortøyes på anvist plass. Den maksimale fortøyningstid ved brygga er ett døgn. Opptrekk eller opplegg på strendene er forbudt. 

Denne endring trer i kraft fra kunngjøring i Norsk Lovtidend.