Forskrift til strandplanloven, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1985-01-31-703
PublisertII 1985 s 217
Ikrafttredelse24.05.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1971-12-10-103
Kunngjort
KorttittelForskrift til strandplanloven, Molde

Molde kommunestyre har 31. januar 1985 vedtatt forskrift til strandplanlovens § 2, jfr. endring av lov av 10. desember 1971 nr. 103 om planlegging i strandområder og fjellområder, sanksjonert 1. juni 1984. 

Innenfor nedenfor avgrensede strandområder kan oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg bare skje i medhold av stadfestet reguleringsplan etter bygningsloven. Det samme gjelder deling, salg eller bortleie av ubebygd del (parsell eller tomt) av eiendom.

Strandområdene er avgrenset slik:

Området mellom riksveg 662 og sjøen fra Aukra grense til Molde tettsted ved Kringstad, med unntak av regulert hyttefelt på Gauset.

Området mellom riksveg 62 og sjøen fra Røbekk til Kleive, med unntak av regulerte områder på Hjelset, Skjevik og Kleive.

Området mellom fylkesveg 15-406 og sjøen fra Kleive om Osen til Talset, videre mellom fylkesveg 15-409 og sjøen fra Talset til Grønnes ferjekai.

Området mellom riksveg 64 og sjøen fra Grønnes til Sølsnes, med unntak av regulerte områder i Raneset, Vågsæterneset, Åsan og Havnevika.

Området mellom fylkesveg 15-411 og sjøen fra Sølsnes til Horsgård, videre mellom prosjektert fylkesveg og sjøen fram til kommunegrensen mot Nesset.

Alle øyene er å regne som strandområder og tas med.