Forskrift til § 2 i strandplanlova, Fjell kommune, Hordaland.

DatoFOR-1985-03-28-1222
PublisertII 1985 339
Ikrafttredelse25.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forFjell kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1971-12-10-103
Kunngjort
KorttittelForskrift til strandplanlova, Fjell

Fjell kommunestyre har i møte 28. mars 1985 vedteke følgjande føresegn til § 2 i strandplanlova: 

Oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg i strandområda kan i Fjell kommune berre skje i medhald av stadfesta reguleringsplan etter bygningslova. Det same gjeld deling, herunder sal eller bortleige av del av eigedom som ikkje er bygd på.