Forskrift om minsteareal for rådyrjakt, Ørskog kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1985-08-09-1625
PublisertII 1985 s 604
Ikrafttredelse09.08.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrskog kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-1983-05-25-1108
Kunngjort
KorttittelForskr. om minsteareal for rådyrjakt, Ørskog

Kapitteloversikt:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 9. august 1985 med heimel i § 4-1 i forskrift av 25. mai 1983 nr. 1108 om forvaltning av hjortevilt, jfr. § 16 i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38, gjeve følgjande forskrift:

I

Minstearealet for rådyrjakt i Ørskog kommune, Møre og Romsdal, vert sett til 2.000 dekar.

II

Denne forskrifta tek til å gjelde straks.