Forskrift om hyttebygging, Bokn kommune, Rogaland.

DatoFOR-1985-09-24-1830
PublisertII 1985 s 709
Ikrafttredelse07.12.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forBokn kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1971-12-10-103
Kunngjort
KorttittelForskrift om hyttebygging, Bokn

I henhold til strandplanlovens § 2, godkjenner Bokn kommunestyre 24. september 1985 forskrift for hyttebygging i Bokn i samsvar med bygningsrådets vedtak av 4. juni 1985. Vedtaket lyder: 

1.Oppføring av bygning, konstruksjon eller anlegg og fradeling av tomt kan bare skje i medhold av stadfestet reguleringsplan etter bygningsloven.
2.Bygningsrådet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i pkt. 1 for enkelthytter.