Forskrift om høve til jakt etter rådyr, Midsund kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1987-05-25-450
PublisertII 1987 s 294
Ikrafttredelse25.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forMidsund kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9og§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt etter rådyr, Midsund

I medhald av lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 med endringar av 8. april 1983, § 9 og § 16, har Direktoratet for naturforvaltning 25. mai 1987 fastsett:

§ 1.Det er opna høve til jakt etter rådyr i Midsund kommune, Møre og Romsdal fylke.
§ 2.Denne forskrifta trer i kraft straks.