Forskrift om telt- og leirslåing innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger, Hordaland.

DatoFOR-1987-11-06-897
PublisertII 1987 s 451
Ikrafttredelse01.01.1988
Sist endretFOR-2010-04-27-602
Endrer
Gjelder forEidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger, Hordaland.
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§9 jf FOR-1984-11-26-1947
Kunngjort
KorttittelForskrift om telt- og leirslåing, Eidfjord m.fl.

Med hjemmel i friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16 § 9, 4. ledd, jf. Miljøverndepartementets delegeringsvedtak av 26. november 1984 nr. 1947, har Direktoratet for naturforvaltning 6. november 1987 fastsatt følgende forskrift om telt- og leirslåing innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger, Hordaland, en dag før, og under villreinjakta. Endret ved forskrifter 29 juli 1991 nr. 487, 27 april 2010 nr. 602.

§ 1.For villreinjegere med hjelpemannskap er det innen Eidfjord, Ullensvang og Røldal statsallmenninger en dag før, og under villreinjakta, kun tillatt å telte eller slå leir på følgende teltplasser:
NavnUTM-koordinat X=nordUTM-koordinat Y=øst
Stigstuv4255206685290
Lagerskuret4240506682750
Byen4242306682650
Hellehalsen4195206680090
Sandhaug4157506672440
Nordmannslågen4112806675880
Besså4114206672790
Viersla4068806677470
Hansbu før bekken4122206661760
Hansbu v/naustet4112206661190
Litlos3964406662870
Belebotn3974206658690
Nybu v/Håvardsvatn3837806664470
Øvre Krokavasshadlet4051206662790
Holmavatnet3931206657790
Hovlandsstølen4084056657790
Hellevassbu4004206650990
Eiriksbu (politihytta)4027206651190
0Endret ved forskrift 27 april 2010 nr. 602.
§ 2.For villreinjegere med hjelpemannskap er det innen Øvre Numedal statsallmenning, en dag før og under villreinjakta, ikke tillatt å telte eller slå leir på områder som er skravert på kart datert Direktoratet for naturforvaltning, juli 1991.
§ 3.Fjellstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra denne forskrift.
§ 4.Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. friluftslovens § 39, 2. ledd.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft med virkning fra 1. januar 1988.