Forskrift om vernskoggrenser, Sør-Aurdal kommune, Oppland.

DatoFOR-1987-12-09-1060
PublisertII 1987 s 493
Ikrafttredelse09.12.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Aurdal kommune, Oppland
HjemmelLOV-1965-05-21-§32
Kunngjort
KorttittelForskrift om vernskoggrenser, Sør-Aurdal

Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. desember 1987.

Med hjemmel i lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 § 32, er det fastsatt følgende forskrift om vernskoggrenser, Sør-Aurdal kommune, Oppland:

§ 1.Det område som er nærmere avgrenset i § 2 fastsettes som vernskogområde med de særlige begrensninger for avvirkningen som dette medfører etter lov om skogbruk og skogvern av 21. mai 1965 § 33.
§ 2.Vernskogområdet er delt i tre felter:
Felt1. Mot fjellet i nordvest.

Fra kommunegrensen mot Nord-Aurdal ved Kvitingen følger vernskoggrensen sameiegrensen fram til Ølnessæteren og derfra langs seterveien frem til hovedveien ved Høgemyr. Derfra følger vernskoggrensen hovedveien syd-vestover forbi Bøvi, over Høvresli og frem til fylkesgrensen mot Buskerud og videre langs denne tilbake til utgangspunktet.

Felt2. Hedalsfjellet.

Vernskoggrensen for dette området begynner på kote 850 m.o.h. ved grensen for Indre Vassfaret landskapsvernområde øst for Strøsdammen. Grensen følger kote 850 m.o.h. i nordlig retning vest for Vangsåsen, deretter i østlig retning over Venesli og deretter i sydlig retning, fortsatt i 850 m.o.h., til den støter mot grensen for Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde ovenfor Mansetra. Herfra følger vernskoggrensen den østre grensen for vassfaret/Vidalen landskapsvernområde tilbake til utgangspunktet.

Felt3. Vassfaret/Vidalen.

Vernskogområdet i Vassfaret/Vidalen er sammenfallende med Vassfaret/Vidalen landskapsvernområde og Indre Vassfaret landskapsvernområde.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Landbruksdepartementets vernskogvedtak av 15. januar 1934 for Sør-Aurdal kommune, Oppland.