Forskrift om adgang til jakt etter kanadagås, Songdalen kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1988-08-10-646
PublisertII 1988 s 360
Ikrafttredelse10.08.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forSogndalen kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort
KorttittelForskrift om jakt, kanadagås, Songdalen

Kapitteloversikt:

Med hjemmel i lov om viltet av 29. mai 1981 nr. 38 § 9, har Direktoratet for naturforvaltning den 10. august 1988 fastsatt følgende forskrift.

I

Det er åpnet adgang til jakt etter kanadagås i Songdalen kommune, Vest-Agder fylke. Jakttiden er satt til perioden fra og med 21. august til og med 10. september.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.