Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Kongsvinger kommune, Hedmark

DatoFOR-1988-11-10-4846
Publisert
Ikrafttredelse10.11.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskr om motorferdsel i vassdrag, Kongsvinger

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kongsvinger kommunestyre 10. november 1988 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 siste ledd og § 5.

Til lovens § 4, siste ledd 

1.Ferdsel med motorfartøy med ubegrenset motorstørrelse er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren, Varalden, Utgardsjøen, Skasen og Glomma.
2.Ferdsel med motorfartøyer med motorer mindre enn 10 hk er tillatt på Digeren, Vingersjøen, Øiersjøene, Bureien, Nuguren, S. Hersjøen og Holmenåa-Brødbøldammen.

Til lovens § 5, a 

3.Landing og start med luftfartøy er tillatt på Sigernessjøen, Møkeren og Skasen.