Forskrift for bruk av luftfartøy og motorfartøy, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1988-11-15-1099
PublisertII 1988 s 576
Ikrafttredelse23.02.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift for luftfartøy m.v., Rissa

Rissa kommunestyre har 6. oktober 1988 vedtatt forskrift i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. Forskriften er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15. november 1988. 

A.Landing og start med luftfartøy på Botnen er tillatt. Bruk av luftfartøy forøvrig må bare skje etter særskilt tillatelse på grunnlag av søknad med begrunnet behov. Tillatelsen kan tidsbegrenses.
B.Ved bruk av motorfartøy på Botnen gis ingen begrensning på motorstørrelsen.

På Storvatnet tillates ikke brukt motorfartøy med større motorkraft enn 5 HK.

På alle andre vassdrag og sjøer uansett størrelse er bruk av motorfartøy forbudt uten særskilt tillatelse.

C.Særskilt tillatelse under pkt. A og B ovenfor kan etter søknad med begrunnet behov gis av Hovedutvalget for Kultur og Fritid.
D.Avgjørelsesmyndighet for søknader i hht. den sentrale forskrifts § 5 og 6 tillegges Hovedutvalget for Kultur og Fritid.