Forskrift for bruk av luftfartøy og motorfartøy, Grong kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1989-01-26-1362
PublisertII 1989 468
Ikrafttredelse31.01.1990
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift for bruk av motorfartøy, Grong

Vedtatt av Grong kommunestyre 26. januar 1989, i medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82. 

1.Landing og start med luftfartøy er ikke tillatt andre steder enn på opparbeidede flyplasser. (Dispensasjoner pkt. 3).
2.Motordrevet båt, begrenset motorstørrelse 8 hk, kan brukes i den utstrekning det framgår av lovens § 4, dvs. elvestrekninger og i Østre Bangsjø. Andre steder er det ikke tillatt å bruke båt drevet med motor.
3.Når det foreligger et særlig behov for å foreta transport som ikke kan skje i medhold av loven eller foranstående forskrift, kan kommunen etter søknad gi spesiell tillatelse (lovens § 6). Tillatelse kan gis for en bestemt anledning eller et bestemt tidsrom, eller på andre bestemte vilkår.
4.Myndigheten til å gi tillatelser etter lovens § 6, er tillagt Hovedutvalget for næring og miljø.

Der transport, landing eller start skal skje på annens manns grunn må samtykke fra grunneiere foreligger når søknaden fremmes.

Gitt tillatelse skal være skriftlig og skal medbringes under transporten.

Gjelder fra kunngjøringstidspunktet. Fra samme tid oppheves tidligere forskrift av 1. mars 1979.