Forskrift til motorferdsel i utmark og vassdrag, Trysil kommmune, Hedmark.

DatoFOR-1989-03-10-4693
Publisert
Ikrafttredelse10.03.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrysil kommune, Hedmark.
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Trysil

Fastsatt av Trysil kommunestyre 10. mars 1989 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5 bokstav a annet ledd. 

Forskrifter til motorferdsellovens § 4 tredje ledd

a)På Osensjøen skal all kjøring med motorfartøy foregå minst 200 m fra land - ved Sjøenden minst 400 m fra land. Innenfor de forbudte soner er det likevel tillatt å bruke motorbåt fra eller til brygge, båthus eller rasteplass og for utøvelse av fiske. All motorbåttrafikk i Vesle Ossjøen er forbudt unntatt for fiske. Hastigheten skal i de forbudte soner ikke overstige 5 knop (ca. 9 km/t).
b)I Trysilelva samt Ulvsjøene ved Vestby og på strekningen fra disse fram til Storendammen begrenses motorstørrelse på motorfartøy til maksimum 8 hk. 

Forskrifter til motorferdsellovens § 5 bokstav a

Det er tillatt for luftfartøy å foreta start og landing på følgende innsjøer:

1.Ulvsjøen
2.Osensjøen
3.Engersjøen.