Forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-1989-04-19-836
PublisertII 1989 253
Ikrafttredelse03.11.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Bærum

Kapitteloversikt:

Bærum kommunestyre har 19. april 1989 med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, vedtatt følgende kommunale forskrift:

I

Myndigheten til å gi tillatelse til kjøring utover §§ 2-5, jfr. § 6, delegeres til hovedutvalget for kultur, kirke og fritid.

II

Det vedtas nye kommunale forskrifter til § 5:

1.Bruk av motorbåt i Sandvikselva til og fra eksisterende båtplasser opp til Hagelund er tillatt.
2.Bruk av motorbåt i Lysakerelva til og fra eksisterende båtplasser er tillatt.
3.Landing og start med helikopter er tillatt i forbindelse med lovlig sprøyting, konglesanking, gjødsling av skog og annen nødvendig skogpleie.

Forskrift av 20. april 1978 oppheves.