Midlertidig forskrift for Nomestranda friluftsområde, Nome kommune, Telemark.

DatoFOR-1989-06-23-595
PublisertII 1989 175
Ikrafttredelse09.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forNome kommune, Telemark
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort
KorttittelForskrift for friluftsområde, Nome

I medhold av § 15 i friluftsloven av 28. juni 1957 har Fylkesmannen i Telemark 23. juni 1989 gitt følgende forskrift for ferdsel og atferd på Nomestranda:

1.Alle som bruker Nomestranda må opptre varsomt og ta hensyn til andre som bruker området.
2.Området skal holdes ryddig og fritt for søppel. Avfall legges i de oppsatte søppelstativene. Området skal forlates i en slik stand som man selv ønsker å finne det.
3.Det er ikke tillatt å sette opp campingvogner på Nomestranda. Telting kan foregå på anviste plasser.
4.Parkering av biler skal kun foregå på anviste plasser.
5.Båt eller seilbrett kan brukes utenfor de oppsatte badebøyene. Området innafor badebøyene er forbeholdt badegjester.
6.Bruk av åpen ild og bålbrenning er ikke tillatt utenom på avsatte bålplasser.
7.Hunder må holdes i band på stranda. Det er ikke tillatt å bade hundene innafor badebøyene.
8.Dispensasjon fra disse bestemmelsene kan gis av Nome kommune. Brudd på bestemmelsene kan medføre bortvisning eller anmeldelse i samsvar med gjeldende rettsregler for det enkelte tilfellet.
9.Disse atferdsreglene gjelder inntil videre og fram til nye regler er stadfestet av Fylkesmannen i Telemark.