Forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag, Rindal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1989-06-26-698
PublisertII 1989 215
Ikrafttredelse29.09.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forRindal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1977-06-10-82
Kunngjort
KorttittelForskrift om motorferdsel, Rindal

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82 har Rindal kommunestyre 26. juni 1989 vedtatt følgende forskrifter for Rindal kommune.

§ 1.Vassdrag og innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer.

På alle elvestrekninger og på innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer, er all ferdsel med motorfartøy forbudt.

§ 2.Innsjøer større enn 2 kvadratkilometer.

I Follsjøen og Gråsjøen er ferdsel med motorfartøy tillatt når motorstørrelsen ikke er over 20 hk.

I Søvatnet er ferdsel med motorfartøy tillatt når motorstørrelsen ikke er over 5 hk.

Ferdsel med motorfartøy på disse innsjøene er likevel bare tillatt til følgende formål:

-Formål som er nevnt i lova og de nasjonale forskriftene.
-Transport av ved.
-Transport av personer, proviant og utstyr til hytter.
-Transport i forbindelse med fiske, jakt og bærsanking.
§ 3.Unntak etter søknad

Kommunen kan etter skriftlig søknad gjøre unntak fra reglene i denne forskrifta.